5694 بیش از 57 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی فردیس قرار دارند رئیس تامین اجتماعی شهرستان فردیس گفت: 57 هزار و 973 نفر در قالب بیمه های مختلف تحت پوشش تامین اجتماعی این شهرستان قرار دارند. اسماعیل پورمند روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این افراد در قالب بیمه اجباری، اختیاری، مشاغل آزاد، رانندگان، کارگران ساختمانی و قالیبافان تحت پوشش قرارگرفتند.<BR> <BR> <BR> وی گفت: 34 هزار و 570 نفر بیمه شدگان اجباری، 6 هزار و 244 نفر بیمه شدگان اختیاری، 3 هزار و 636 نفر بیمه شدگان حرف و مشاغل، دوهزارو721تعداد رانندگان، 427 قالیبافان ، 10 هزار و 286 نفر ساختمانی و 89 کارفرما صنفی تحت پوشش می باشند.<BR> <BR> <BR> پورمند اظهارداشت: تاکنون 253 میلیارد و 616 میلیون ریال به تعداد دوهزار و 355 نفر بیمه بیکاری دراین شهرستان پرداخت شده است.<BR> <BR> <BR> رئیس تامین اجتماعی شهرستان فردیس افزود: اکنون 17 هزار و688 نفر بازنشسته و مستمری بگیر در این شهرستان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.<BR> <BR> <BR> پورمند با اشاره به اقدامات اجرایی دراین شعبه، گفت: دریافت فهرست حق بیمه کارگران و تحویل رسید به کارفرما، صدور فیش های نقدی برای حق بیمه کارگران، حق بیمه اجباری کارگران ساختمانی و بدهی های معوق از جمله اقدامات اجرایی دراین شعبه است.<BR> <BR> <BR> وی اخذ درخواست تجمیع سوابق بیمه ای، دریافت مدارک جهت اختصاص شماره بیمه هشت رقمی از دیگر فعالیت های اجرایی این شعب است.<BR> <BR> <BR> رئیس اداره تامین اجتماعی فردیس گفت: اجرای طرح ساختار نوین با هدف خدمات رسانی هرچه بیشتر سازمان تامین اجتماعی به افراد زیر پوشش در این شهرستان آغاز شد.<BR> <BR> <BR> پورمند افزود: طرح ساختار نوین با هدف خدمات رسانی هرچه بیشتر سازمان تامین اجتماعی به افراد زیر پوشش در این شهرستان اجرا شده است.<BR> <BR> <BR> وی با یادآوری اینکه این طرح برای اولین بار در کشور در شهرستان فردیس استان البرز به عنوان الگو(پایلوت) اجرا شده است، افزود: در اجرای این طرح سه واحد شامل نام نویسی، امور بیمه شدگان، مستمری بگیران در یک واحد ادغام شدند.<BR> <BR> <BR> وی یادآور شد: اکنون تمام همکاران ما در این سه واحد که تبدیل به یک واحد شده است ضمن پاسخگویی به ارباب رجوع، انواع خدمات را به مراجعه کنندگان ارایه می کنند.<BR> <BR> <BR> وی، کاهش شمار مراجعه کنندگان، انجام سریع کارها، جلوگیری از اتلاف وقت ارباب رجوع را از جمله مزایای این طرح برشمرد، گفت: با توجه به حجم بالای مراجعات و تنوع خدمات، اجرای طرح ساختار نوین ارایه خدمات به بیمه شدگان و افراد تحت پوشش را آسانتر و سریعتر می کند.<BR> <BR> <BR> به گفته پورمند، با ادامه این روند و آموزش کارکنان تامین اجتماعی، روش های خدمات رسانی به موقع در این سازمان تقویت شده و زمینه رضایتمندی مراجعه کنندگان را در پی خواهد داشت. <BR> <BR>