5692 ساماندهي معتادان متجاهر و متکديان در اسرع وقت ضرورت دارد معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري البرز گفت که مکاني براي جمع آوري و ساماندهي معتادان متجاهر در نظر گرفته شده که بايد در اسرع وقت براي آماده سازي آن اقدام شده و ساماندهي آغاز شود‌. به گزارش ايرنا، فتح الله حقيقي در جلسه ساماندهي متکديان و معتادان متجاهر استان که بعد از ظهر چهارشنبه در سالن شهداي دولت استانداري برگزار شد، افزود: در اين خصوص همه آحاد مردم و دستگاه هاي اجرايي و خدماتي مسئول هستند.<BR> <BR> <BR> وي ادامه داد: هر شخص و يا نهادي بايد در حوزه اختيارات خود به نحو مطلوب اقدام کند و اين تلقي اشتباه است که تنها نيروي انتظامي موظف به ساماندهي معضلات اجتماعي مي باشد.<BR> <BR> <BR> حقيقي گفت: نيروي انتظامي جايگاه ويژه اي در نظر مردم دارد بنابراين نبايد با اقدامات پيش پا افتاده و يا به منظور رفع تکليف ارزش پليس را در نظر مردم کوچک کرد.<BR> <BR> <BR> وي افزود: براي حل معضلات اجتماعي تمامي دستگاه ها و مردم مانند زنجير هستند که اگر هر عضوي کار خود را به درستي انجام ندهد در کار ديگران نيز خلل ايجاد مي شود.<BR> <BR> <BR> معاون استاندار با اشاره به ضرورت ترويج فرهنگ درست استفاده از فضاي مجازي اضافه کرد: در اين رابطه بايد استفاده صحيح از ابزارهاي دنياي مجازي از خانواده نهادينه شود و براي از بين بردن عوامل تهديد کننده بيروني از نيروي انتظامي انتظار برخورد داشت.<BR> <BR> <BR> وي گفت: متکديان چهره شهر را نازيبا کرده و از عواطف و احساسات مردم سو استفاده مي کنند بنابراين بايد در اسرع وقت با يک طرح کارشناسي نسبت به ساماندهي آنها اقدام کرد.<BR> <BR> <BR> حقيقي افزود: براي جمع آوري معتادان متجاهر، بهزيستي بايد با کمپ هاي خصوصي وارد مذاکره شود و در اين رابطه نيز وزارت کشور براي تامين هزينه ها اعلام آمادگي کرده است.<BR> <BR> <BR> وي خاطر نشان کرد: بسياري از متکديان و معتادان متجاهر در البرز متعلق به ساير استان ها هستند از اين رو ساماندهي آنها بايد در زادگاهشان صورت گيرد.<BR> <BR>