5690 صديق: برخورد شهرداري کرج با موديان بدهکار تعامل گرايانه باشد عضو شوراي اسلامي شهر کرج گفت: با توجه به وضعيت رکود اقتصادي حاکم در کشور و عدم فروش به موقع ملک توسط مالکين و پرداخت به موقع بدهکاران به شهرداري ، بايد تعامل دو سويه بين مالک و شهرداري قوت بگيرد. مير ابراهيم صديق در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري مديريت شهري کرج با تاکيد بر ضرورت تعامل بيشتر شهرداري با بدهکاران و فراهم آوردن زمينه هاي مساعد جهت دريافت مطالبات قانوني مجموعه شهرداري، عنوان کرد: مسئولان در اين خصوص بايد از انجام برخوردهاي سليقه اي خودداري کنند.<BR> <BR> <BR> عضو شوراي اسلامي شهر کرجبا عنوان اينکه شهروندان با مشاهده بنر نصب شده بر روي ملک قطعا از خريد ملک پشيمان مي شوند، افزود: در اين بين مالک نيز متضرر گرديده و ديگر شرايط لازم براي پرداخت بدهي شهرداري را نخواهد داشت.<BR> <BR> <BR> به گفته صديق دين اسلام بر رفتار تعاملي و دوستانه تاکيد فراوان داشته و ما نيز به تبعيت از دين خود بايد به سمتي پيش رويم تا با رفتار تعاملي اعتماد شهروندان را جلب نمائيم.<BR> <BR> <BR> عضو شوراي اسلامي شهر کرج تاکيد کرد: شهرداري کرج بايد به دور از وارد آوردن فشار بيش از حد به موديان بدهکار، زمينه اعتماد شهروندان به جامعه شهري و مسئولان مديريت شهري را فراهم کند.<BR> <BR> <BR> مير ابراهيم صديق در پايان سخنان خود پيشنهاد داد: شهرداري بدهکاران را به سمت دريافت تسهيلات از بانک شهر هدايت کند تا مالکين بتوانند با دريافت تسهيلات به تسويه حساب مالي خود به شهرداري اقدام کنند و شهروندان با اعتماد بيشتر و خيالي آسوده تر اقدام به فروش ملک خود نمايند.<BR>