کد خبر :5633 |  زمان مخابره:  ۱۳۹۵/۱۰/۱۸  ۲۰:۲۷
آبياري اراضي کشاورزي با فاضلاب خام اثر مخرب کاهش منابع آبي

کرج- ايرنا- آثار کاهش محسوس منابع آبي که به دليل تغييرات اقليمي علاوه بر کشور ما، ديگر کشورهاي جهان را نيزتحت تاثيرقرار داده، بيش از همه در بخش کشاورزي جلوه نمايي مي کند و در برخي موارد استفاده از فاضلاب براي آبياري اراضي کشاورزي از تبعات مخرب اين بحران است.

به گزارش ايرنا، منابع آبي جزو ارزشمندترين منابع طبيعي و از سرمايه هاي اصلي هر کشوري هستند که براي توسعه پايدار در بخش هاي مختلف اقتصادي و صنعت و مهم ترين آن که بخش کشاورزي است، مورد استفاده قرار مي گيرد.


ولي بحران آب در اين روزها، آبياري مزارع و باغات کشاورزي را با مشکل جدي مواجه کرده، به طوريکه برخي از کشاورزان از فاضلاب هاي رها شده در سطح زمين به منظور آبياري مزارع خود استفاده مي کنند.


مديرکل حفاظت محيط زيست استان البرز در خصوص ميزان فاضلاب توليدي در اين استان به خبرنگار ايرنا، گفت: فاضلاب توليدي البرز در بخش صنعت 25ميليون متر مکعب و در بخش خانگي حدود 220ميليون مترمکعب اعلام شده که ميزان تصفيه آن کمتر از10درصد است.


حسين محمدي افزود: جمعيت برخوردار از تاسيسات جمع آوري وتصفيه فاضلاب در استان البرز 8 درصد است، اين در حالي است که ميانگين کشوري حدود 38 درصد اعلام شده، يعني حدود 90 درصد فاضلاب بدون عمليات تصفيه وارد محيط مي شود و به دنبال آن مشکلات محيط زيستي را به دنبال خواهد دارد.


وي اظهار داشت: با توجه به کمبود آب به ويژه در بخش کشاورزي، اين موضوع مشکلاتي را براي کشاورزان ايجاد کرده و اين مسئله برخي استفاده هاي غير مجاز از فاضلاب براي آبياري اراضي کشاورزي و مشکلات بهداشتي و محيط زيستي را به همراه داشته است.


وي گفت: تاثيرات سوء استفاده از فاضلاب در آبياري را مي توان عامل بروز انواع بيماري هاي انگلي و روده اي، آلودگي منابع آب هاي سطحي و زيرزميني و منابع خاک، مسموميت گياهان در اثر تجمع عناصري که در غلظت هاي پايين براي رشد و ادامه حيات گياه ضروري است، دانست.


محمدي بيان داشت: تجمع فلزات سنگين در برخي قسمت هاي گياهان و مصرف آن توسط انسان و بروز انواع بيماري ها از جمله سرطان، نفوذ آلاينده ها به آب هاي زيرزميني، شور شدن و سمي شدن خاک و کاهش نفوذ پذيري خاک و در نهايت تغيير خواص شيميايي ، فيزيکي و زيستي خاک را به دنبال دارد.


وي گفت: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته تقريبا 3500 هکتار از اراضي کشاورزي با فاضلاب خام آبياري مي شوند.


به گفته مديرکل حفاظت محيط زيست البرز در اغلب مزارعي که با فاضلاب آبياري مي شوند، بيشتر کشت غالب عمدتا گندم، جو و ذرت علوفه اي است و در برخي از مناطق هم شاهد کشت انواع صيفي جات نيز هستيم.


وي اظهار داشت: در پي پيگيري هاي بعمل آمده در ارتباط با اين موضوع دادستان کرج از برخي مزارع کشت آبياري شده با فاضلاب خام بازديد به عمل آورده و با دريافت حکم از مراجع غذايي مزارع آلوده را معدوم سازي نموديم و از کشت دوباره جلوگيري بعمل آمده اما هنوز هم شاهد کشت در
برخي مناطق هستيم که بايد برخورد قانوني لازم توسط دستگاه هاي ذيربط مثل بهداشت وجهاد کشاورزي صورت گيرد.


معاون محيط زيست استان و رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان کرج نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينکه اکنون فصل آبياري مزارع نيست به همين دليل مزارعي که با فاضلاب آبياري مي شوند، قابل شناسايي نيستند، گفت: ولي شواهد گواه آن است که مزارعي در منطقه ولدآباد ماهدشت و خرمدشت هنوز از فاضلاب براي آبياري استفاده مي کنند.


حميدرضا لشگري افزود: ميزان استفاده از فاضلاب هاي رها شده در سطح زمين براي آبياري مزارع به دليل برخورد مناسب قضايي با آن، نسبت به سال هاي گذشته کاهش چشمگيري داشته ولي هنوز اين اتفاق به 2 دليل انجام مي شود.


وي اظهار داشت: دليل اول نبود شبکه جمع آوري فاضلاب ها و آب هاي سطحي در سطح استان است که به دليل شيب زمين فاضلاب هاي خانگي وارد جوي هاي کشاورزي و کانال ها مي شود و به همين دليل ناخودآگاه اين آب ها با آب هاي کشاورزي مخلوط مي شوند.


وي گفت: براي جلوگيري از اين موضوع سال گذشته چند مورد چاه کشاورزي براي استفاده از آب سالم حفر شد.


لشگري بيان داشت: دليل ديگر استفاده از فاضلاب در آبياري کشاورزي را به طور عمد است که بر روي کانال هاي فاضلاب پمپ مي زنند و آن را به سوي مزارع هدايت مي کنند که سال گذشته برخوردهاي مناسبي با اين امر شد و تعدادي پمپ جمع آوري شد.


وي با بيان اينکه بيشتر اين نوع کشت در محدوده جنوب کانال سياه جوي که از شمال شهر کرج آغاز و تا جنوب اين شهرستان ادامه مي يابد، انجام مي شود، افزود: به دليل محدوديت منابع آبي هنوز اين نوع کشت و کار انجام مي شود.


وي راهکار اصلي براي جلوگيري از دسترسي کشاورزان به اين فاضلاب ها را سرپوشيده کردن کانال سياه جوي دانست و اظهار داشت: بخش هايي از اين کانال توسط شهرداري سرپوشيده شده و اکنون مابقي آن نيز در حال اجراست و اگر مسير اصلي کانال که از شمال به جنوب شهرستان است به طور کامل سرپوشيده شود و راه هاي دسترسي کشاورزان به آن را ببنديم اين معضل نيز برطرف مي شود.


لشگري با بيان اينکه با اجراي اين طرح اتفاق هاي خوبي مي افتد ولي کافي نيست، ادامه داد: براي جلوگيري از وقوع اينگونه اتفاق ها ابتدا بايستي از ورود فاضلاب به نهر کشاورزي جلوگيري کنيم که متاسفانه در اين موضوع عقب هستيم.


وي افزود: بايستي از رهاسازي فاضلاب ها در کوچه ها و معابر جلوگيري کنيم که متولي برخوردهاي بهداشتي با اين امر شهرداري و دانشگاه علوم پزشکي هستند تا نگذارند مردم فاضلاب ها را به بيرون از منازل خود هدايت کنند که حفر چاه يک راهکار کوتاه مدت براي آن است.


وي بيان داشت: اولين قشر آسيب پذير در اين خصوص کودکان هستند که آلودگي در دسترسشان قرار مي گيرد و اين در حالي است که در گذشته با حفر چاه فاضلاب را به درون آن هدايت مي کردند.


وي گفت: ولي در بعضي از مناطق سنگ بستر غيرقابل نفوذ است و سطح آب هاي زيرزميني بالا است که بايستي در اولويت اجراي طرح جمع آوري فاضلاب قرار گيرد تا ناخودآگاه اين فاضلاب ها با آب هاي کشاورزي مخلوط و منجر به آلوده سازي آن نشوند.


رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان کرج افزود: در سال جاري بر اساس مصوبات کارگروه سلامت و امنيت غذايي، جهاد کشاورزي براساس مصوبه دولت به همراه آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکي و محيط زيست مقرر شد ورود کند که اگر کسي در فصل آبياري خلاف کند ديگر نمي تواند خرده اي از مسئولين قضايي در صورت برخورد و مجازات بگيرد.


وي بيان داشت: همچنين مقرر شد تا جهاد کشاورزي استان اطلاع رساني مناسب را به اينگونه کشاورزان داشته باشد تا شاهد ضرر و زيان نشوند.


لشگري در پايان گفت: سياه جوي کانال و نهري است که از شمال شهرستان کرج آغاز مي شود که آبي تميز است ولي هرچه به جنوب شهرستان مي رسد با انواع و اقسام آلودگي ها و فاضلاب ها آلوده مي شود که اين فاضلاب ها و پساب ها ناشي از منابع انساني و صنوف مختلف است.

انتهاي خبر //  شبکه خبری کرج  ::::  کد خبر 5633

کليد واژه ها :
آبياري اراضي کشاورزي,با فاضلاب خام اثر مخرب,کاهش منابع آبي,

 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی:
 
پست الکترونیک:
   
نظر شما:
 

 
کليه حقوق اين سايت متعلق به شبکه خبري کرج مي باشدواستفاده از مطالب باذکر منبع بلامانع است.
هايپر مديا مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش اطلاع رساني