کد خبر :5690
برخورد شهرداري کرج با موديان بدهکار تعامل گرايانه باشد
عضو شوراي اسلامي شهر کرج گفت: با توجه به وضعيت رکود اقتصادي حاکم در کشور و عدم فروش به موقع ملک توسط مالکين و پرداخت به موقع بدهکاران به شهرداري ، بايد تعامل دو سويه بين مالک و شهرداري قوت بگيرد.
مير ابراهيم صديق در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري مديريت شهري کرج با تاکيد بر ضرورت تعامل بيشتر شهرداري با بدهکاران و فراهم آوردن زمينه هاي مساعد جهت دريافت مطالبات قانوني مجموعه شهرداري، عنوان کرد: مسئولان در اين خصوص بايد از انجام برخوردهاي سليقه اي خودداري کنند.


عضو شوراي اسلامي شهر کرجبا عنوان اينکه شهروندان با مشاهده بنر نصب شده بر روي ملک قطعا از خريد ملک پشيمان مي شوند، افزود: در اين بين مالک نيز متضرر گرديده و ديگر شرايط لازم براي پرداخت بدهي شهرداري را نخواهد داشت.


به گفته صديق دين اسلام بر رفتار تعاملي و دوستانه تاکيد فراوان داشته و ما نيز به تبعيت از دين خود بايد به سمتي پيش رويم تا با رفتار تعاملي اعتماد شهروندان را جلب نمائيم.


عضو شوراي اسلامي شهر کرج تاکيد کرد: شهرداري کرج بايد به دور از وارد آوردن فشار بيش از حد به موديان بدهکار، زمينه اعتماد شهروندان به جامعه شهري و مسئولان مديريت شهري را فراهم کند.


مير ابراهيم صديق در پايان سخنان خود پيشنهاد داد: شهرداري بدهکاران را به سمت دريافت تسهيلات از بانک شهر هدايت کند تا مالکين بتوانند با دريافت تسهيلات به تسويه حساب مالي خود به شهرداري اقدام کنند و شهروندان با اعتماد بيشتر و خيالي آسوده تر اقدام به فروش ملک خود نمايند.