5706 بهره برداری از 5 طرح جهادکشاورزی در شهرستان فردیس کرج-ایرنا-رییس اداره جهادکشاورزی شهرستان فردیس محرمعلی اسدزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: از مبلغ هزینه شده، 991 میلیون ریال از محل بودجه دولتی و سهم آورده 6میلیارد و 400 میلیون ریال مشارکت بهره برداران است. <span style="text-indent: 8px;">محرمعلی اسدزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: از مبلغ هزینه شده، 991 میلیون ریال از محل بودجه دولتی و سهم آورده 6میلیارد و 400 میلیون ریال مشارکت بهره برداران است.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">وی اجرای 35 هکتاراراضی مجهز به آبیاری کم فشار، مشاغل خانگی تولید قارچ و میوه خشک، پخت نان و احداث باغ به متراژ 2 هکتار را از جمله این طرح ها ذکر کرد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">وی با اشاره به اینکه کشاورزان در عرصه خودکفایی و تولید محصولات در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارند، گفت: هر طرح کشاورزی در شهرستان برای ایجاد فرصت شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی مورد حمایت جدی مسئولان قرار می گیرد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">دوهزارو 200 هکتار اراضی کشاورزی، یک هزار و 500 هکتار اراضی باغات و 650 هکتار زراعت در شهرستان فردیس وجود دارد.</span>